Kim Chi

“Du lịch – ban đầu nó khiến bạn không thốt nên lời, và sau đó biến bạn trở thành một người kể chuyện.” – Ibn Battuta Mình hi vọng sẽ trở thành người kể chuyện về vùng đất Nha Trang xinh đẹp