Trần Đức

“Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới.” – Henry Miller Qua những bài viết về Nha Trang, hi vọng bạn sẽ những cái nhìn mới về vùng đất này, về cuộc sống này