Contact

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ

  • Tên: Vu Khanh
  • Địa chỉ: đường Ngọc Sơn, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
  • Số điện thoại: 0775512243
  • Email: [email protected]

Hoặc bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với Halo Nha Trang qua form sau:

[contact-form-7 id=”328″ title=”Form liên hệ 1″]